آلمانی بیآموزیم!

ادبیات

۵ دلیل و انگیزه مهم برای یادگیری زبان آلمانی
۵ دلیل و انگیزه مهم برای یادگیری زبان آلمانی

۵ دلیل و انگیزه مهم برای یادگیری زبان آلمانی

چرا باید آلمانی یاد گرفت؟    موقعیت جغرافیایی آلمان، اتریش و سوئیس که در قلب اروپا قرار گرفته‌اند و اهمیت فرهنگی و اقتصادی آن‌ها اطمینان و جذابیت زیادی را برای یادگیری زبان آلمانی ایجاد می‌کند.  بیش از ۱۰۰ میلیون نفر…

ادبیات کودک آلمان / داستان
ادبیات کودک آلمان / داستان

ادبیات کودک آلمان / داستان

سایت‌های ادبیات کودک آلمان مناسب برای آشنایی مقدماتی با زبان و شیوه ای جذاب برای زبان آموزی است. در این پست برخی از سایت‌های جالب معرفی می‌شوند. اگر شما هم سایت جالبی را می‌شناسید از معرفی آن به دیگران دریغ…