آلمانی بیآموزیم!

ضرب‌المثل‌های آلمانی

۱۰۰۰ اصطلاح آلمانی deutsche Redensarten
۱۰۰۰ اصطلاح آلمانی    deutsche Redensarten

۱۰۰۰ اصطلاح آلمانی deutsche Redensarten

 کتاب ارزشمند ۱۰۰۰ اصطلاح آلمانی، شما را با گوشه‌ای از فرهنگ آلمان آشنا نموده و با مثال‌های کاربردی، باعث فهم هر چه بیشتر مکالمات روزمره می‌شود. این کتاب ارزشمند را در این نشانی می‌توانید بخوانید و یا دانلود کنید:   (روی تصویر کلیک…

معرفی یک صفحه ارزشمند در فیسبوک

 «آموزش اصطلاحات زبان آلمانی» عنوان صفحه جدیدی است که به تازگی منتشر شده است. پیام و روش پیج این گونه بیان شده است: «در این پیج قصد من آموزش اصطلاحات، عبارات عامیانه و ضرب المثل‌های روزمره زبان آلمانی به علاوه اصطلاحات سیاسی،…

ضرب‌المثل‌های آلمانی از کلودیا پتر: KROKODILSTRÄNEN

KROKODILSTRÄNEN برای مشاهده بحث در گروه، اینجا را کلیک کنید:  اشک تمساح ریختن کلودیا پتر آموزگار زبان آلمانی و نویسنده چندین کتاب در زمینه ادبیات و فرهنگ آلمان است. او از چند ماه پیش صفحه خود را در فیس‌بوک فعال کرده است و…

ضرب‌المثل‌های آلمانی از کلودیا پتر: RABENMUTTER

مادر بی مهر / سنگدل   RABENMUTTER  برای مشاهده بحث در گروه، اینجا را کلیک کنید: مادر بی مهر / سنگدل کلودیا پتر آموزگار زبان آلمانی و نویسنده چندین کتاب در زمینه ادبیات و فرهنگ آلمان است. او از چند ماه پیش صفحه خود را…

ضرب‌المثل‌های آلمانی از کلودیا پتر: ES IST HÖCHSTE EISENBAHN

ES IST HÖCHSTE EISENBAHN برای مشاهده بحث در گروه، اینجا را کلیک کنید: این آخرین شانسه / فرصتی برای از دست دادن نیست /  تیر آخره  کلودیا پتر آموزگار زبان آلمانی و نویسنده چندین کتاب در زمینه ادبیات و فرهنگ آلمان است. او از…

ضرب‌المثل‌های آلمانی از کلودیا پتر: DAS IST KÄSE

DAS IST KÄSE!  برای مشاهده بحث در گروه، اینجا را کلیک کنید: چرت و پرته! مزخرفه! کلودیا پتر آموزگار زبان آلمانی و نویسنده چندین کتاب در زمینه ادبیات و فرهنگ آلمان است. او از چند ماه پیش صفحه خود را در فیس‌بوک فعال کرده…

ضرب‌المثل‌های آلمانی از کلودیا پتر: ?HAST DU TOMATEN AUF DEN AUGEN

HAST DU TOMATEN AUF DEN AUGEN? برای مشاهده بحث در گروه، اینجا را کلیک کنید: چشمات آلبالو گیلاس می‌چینه؟ کلودیا پتر آموزگار زبان آلمانی و نویسنده چندین کتاب در زمینه ادبیات و فرهنگ آلمان است. او از چند ماه پیش صفحه خود را در…

ضرب‌المثل‌های آلمانی از کلودیا پتر: DAS AUTO IST IM EIMER

DAS AUTO IST IM EIMER  ماشین مشتی ممدلی/ نه بوق داره نه صندلی! برای مشاهده بحث در گروه، اینجا را کلیک کنید:  ماشین مشتی ممدلی/ نه بوق داره نه صندلی! کلودیا پتر آموزگار زبان آلمانی و نویسنده چندین کتاب در زمینه ادبیات و فرهنگ آلمان…

ضرب‌المثل‌های آلمانی : همه چیز عالیه! رو به راهه! ALLES IN BUTTER

ALLES IN BUTTER برای مشاهده بحث در گروه، اینجا را کلیک کنید:  همه چیز عالیه! رو به راهه! کلودیا پتر آموزگار زبان آلمانی و نویسنده چندین کتاب در زمینه ادبیات و فرهنگ آلمان است. او از چند ماه پیش صفحه خود را در…

ضرب‌المثل‌های آلمانی از کلودیا پتر: کاسه ایی زیر نیم کاسه هست!

DA IST DER WURM DRIN برای مشاهده بحث در گروه، اینجا را کلیک کنید: کاسه ایی زیر نیم کاسه هست! کلودیا پتر آموزگار زبان آلمانی و نویسنده چندین کتاب در زمینه ادبیات و فرهنگ آلمان است. او از چند ماه پیش صفحه خود را…