کتابچه‌ مکالمات روزمره و پرکاربرد و مفاهیم بنیادی زبان آلمانی با ترجمه فارسی و انگلیسی

5 5 رای ها
رأی دهی به مقاله
دانشجویان مدرسه عالی پداگوگی در اوبر اوسترایش، کتابچه‌ای را که شامل مکالمات روزمره و پرکاربرد و مفاهیم بنیادی زبان آلمانی است با ترجمه فارسی و انگلیسی برای استفاده همگانی تهیه و منتشر کرده‌اند. این جزوه به صورت یک کار تیمی در انجمن دانشجویی فوق آماده شده است. انجمن دانشجویی نماینده دانشجویان در اتریش می‌باشد. امید آنکه این جزوه برای یادگیری زبان آلمانی به شما کمک کند.
 
برای دانلود و یا مطالعه آنلاین کتاب روی تصویر کلیک کنید!
صفحه  فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل