برچسب ها : مفعول

آکوزاتیو

مفعول بیواسطه / آکوزاتیو Akkusativ

برای تفهیم بهتر مفعول / آکوزاتیو دو پرسش را طرح می‌کنیم:۱- از کجا باید تشخیص بدهیم که یک اسم باید در حالت آکوزاتیو قرار بگیرد؟ پاسخ مشخص است: از روی فعل. مثلاً فعل «بازی کردن» فقط احتیاج به فاعل دارد: بچه داره توپ بازی می‌کنه.فعل «بودن»: این یک کتاب است. فعل «آمدن»: مرد می‌آید.در این افعالی که […]ادامه مطلب