آلمانی بیآموزیم!

جمله

یکسری اصطلاحات در مورد قرار ملاقات

یک قرار ملاقات گذاشتن: Einen Termin ausmachen / vereinbaren / machen Ich würde gern/möchte einen Termin vereinbaren/ausmachen/machen. می‌خواستم/مایلم یک قرار ملاقات بزارم. یک پیشنهاد قرار ملاقات: Einen Terminvorschlag machen Geht es/Passt es Ihnen am Dienstag,dem fünften März um 11:00 Uhr?…

کلیپ طنز و آموزشی آشنایی با اصطلاحات و واژگان پزشکی آلمانی
کلیپ طنز و آموزشی آشنایی با اصطلاحات و واژگان پزشکی آلمانی

کلیپ طنز و آموزشی آشنایی با اصطلاحات و واژگان پزشکی آلمانی

در این کلیپ طنز، زبان آموزان آلمانی با بسیاری از اصطلاحات و واژگان عمومی پزشکی آشنا می‌شوید: در این کلیپ هم مکالمه ضروری و ساده در مراجعه به مطب بازگو می شود:   صفحه فیسبوک: 

گنجینه نمونه جمله به زبان آلمانی
گنجینه نمونه جمله به زبان آلمانی

گنجینه نمونه جمله به زبان آلمانی

معرفی سایت کمک آموزشی برای کسانی که می‌خواهند عمیق‌تر یاد بگیرند در هنگام زبان آموزی بسیار پیش می‌آید که می‌خواهیم نمونه جمله(هایی) از واژه یا فعل جدیدی را که یاد گرفته ایم، داشته باشیم، برای پاسخ به چنین نیازی سایت…