آلمانی بیآموزیم!

مکالمه

کتاب آموزشی مکالمات روزمره و کاربردی آلمانی برای تازه‌واردان و مهاجران فارسی زبان
کتاب آموزشی مکالمات روزمره و کاربردی آلمانی برای تازه‌واردان و مهاجران فارسی زبان

کتاب آموزشی مکالمات روزمره و کاربردی آلمانی برای تازه‌واردان و مهاجران فارسی زبان

این بسته آموزشی که به بهترین شکل ممکن گردآوری و تنظیم‌شده است نیازهای اولیه شمارا در کاربرد زبان آلمانی و ایجاد تعامل با دیگران برآورده می‌کند.    برای دانلود و یا مطالعه آنلاین کتاب روی تصویر کلیک کنید! صفحه فیسبوک: 

مکالمات روزمره آلمانی ۱

guten Tag  ….. (روز بخیر (گوتِن تاگ  guten Morgen ….. (صبح بخیر (گوتن مُرگِن  gute Nacht ….. (شب بخیر (گوته ناخت  guten Abend ….. (عصر بخیر، سر شب بخیر (گوتن آبِند  Dankeschön ….. (متشکرم (دانکه شوون  vielen Dank ….. (بسیار ممنونم (فیلن دانک  auf Wiedersehen ….. (خداحافظ…