آلمانی بیآموزیم!

دیالوگ

سریال آموزشی و جدید باعنوان طعنه‌آمیز: !?Typisch نمونه؟!

سریال آموزشی و جدید انستیتو گوته با عنوان طعنه‌آمیز:!?Typisch نمونه؟! این مجموعه زندگی مردی جوان اهل اسپانیا به نام خاویر، در موقعیت‌های مختلف روزمره در آلمان را به تصویر می‌کشد. برای دیدن زیرنویس آلمانی در کادر فیلم روی دکمه cc…

عبارت‌های مفید در مورد پرسیدن آدرس و پاسخ به آن در آلمانی

پرسشها:  Entschuldigen Sie / Entschuldigung! ببخشید / عذر می‌خواهم  Ich kenne mich hier nicht aus. من مسیرم را نمی‌دانم / من آشنایی با این محدوده ندارم. Können Sie mir vielleicht helfen?  می‌توانید / ممکنه به من کمک کنید؟  Wie komme…

کلیپ طنز و آموزشی آشنایی با اصطلاحات و واژگان پزشکی آلمانی
کلیپ طنز و آموزشی آشنایی با اصطلاحات و واژگان پزشکی آلمانی

کلیپ طنز و آموزشی آشنایی با اصطلاحات و واژگان پزشکی آلمانی

در این کلیپ طنز، زبان آموزان آلمانی با بسیاری از اصطلاحات و واژگان عمومی پزشکی آشنا می‌شوید: در این کلیپ هم مکالمه ضروری و ساده در مراجعه به مطب بازگو می شود:   صفحه فیسبوک: 

جمله‌هایی که در مواقع بیماری بین بیمار و پزشک رد و بدل می‌شود
جمله‌هایی که در مواقع  بیماری بین بیمار و پزشک رد و بدل می‌شود

جمله‌هایی که در مواقع بیماری بین بیمار و پزشک رد و بدل می‌شود

  این جمله‌ها را پزشک می‌گوید: das sagt der Arzt   چه کسالتی دارید؟       ?was fehlt Ihnen کجاتون درد می‌کند؟     ?wo haben Sie Schmerzen این درد داره؟      ?tut das Weh Haben Sie auch…