آلمانی بیآموزیم!

آکوزاتیو

مفعول یا آکوزاتیو Akkusativ در آلمانی
مفعول یا  آکوزاتیو Akkusativ در آلمانی

مفعول یا آکوزاتیو Akkusativ در آلمانی

برای تفهیم بهتر مفعول / آکوزاتیو دو پرسش را طرح می‌کنیم: ۱- از کجا باید تشخیص بدهیم که یک اسم باید در حالت آکوزاتیو قرار بگیرد؟  پاسخ مشخص است: از روی فعل.  مثلاً فعل «بازی کردن» فقط احتیاج به فاعل دارد:…