آلمانی بیآموزیم!

اسم

بدل اسم die Apposition

علاوه بر کلمات و جملاتی که برای توصیف اسم می‌آیند، عبارت‌هایی به همراه اسم در جمله می‌آیند که توضیح بیشتری در رابطه با یک اسم می‌دهند، مثلا: پروفسور مجید سمیعی، بهترین متخصص و جراح مغز اعصاب دنیا،. ‌‌..  عبارت «بهترین متخصص و…