آلمانی بیآموزیم!

صرف صفت در آلمانی

صرف صفت با آرتیکل معین :
Nominativ:
Der schöne Mann
Die schöne Frau
Das schöne Kind
Die schönen Kinder

Akkusativ:
Den schönen Mann
Die schöne Frau
Das schöne Kind
Die schönen Kinder

Dativ:
Dem schönen Mann
Der schönen Frau
Dem schönen Kind
Den schönen Kindern

Genetiv:
Des schönen Mannes
Der schönen Frau
Des schönen Kindes
Der schönen Kinder

صرف صفت با آرتیکل غیر معین:
Ein schöner Mann
Eine schöne Frau
Ein schönes Kind
Keine schönen Kinder

Akkusativ:
Einen schönen Mann
Eine schöne Frau
Ein schönes Kind
Keine schönen Kinder

Dativ:
Einem schönen Mann
Einer schönen Frau
Einem schönen Kind
Keine schönen Kindern

Genetiv:
Eines schönen Mannes
Einer schönen Frau
Eines schönen Kindes
Keiner schönen Kinder

صرف صفت بدون آرتیکل:
Nominativ:
schöner Mann
schöne Frau
schönes Kind
schöne Kinder

Akkusativ:
schönen Mann
schöne Frau
schönes Kind
schöne Kinder

Dativ:
schönem Mann
schöner Frau
schönem Kind
schönen Kindern

Genetiv:
schönen Mannes
schöner Frau
schönen Kindes
schöner Kinder
موفق باشید 🙂
آرش زهتاب

در این مورد به این مطلب هم نگاه کنید: http://deutsch.info/fa/grammar/adjektivdeklination
صفحه این وبلاگ در فیسبوک: 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + 11 =