آموزش

آموزش تصویری: aufräumen

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
aufräumen 
جمع و جور کردن، جمع کردن، مرتب کردنGeschirr aufräumen ظُروف وَرچیدَنZimmer aufräumen 


اُطاق را جَمع و جور کَردَن

صفحه این وب سایت در فیسبوک: 

خروج از نسخه موبایل