اصطلاحات فوتبالی در آلمانی

5 1 رای
رأی دهی به مقاله
به زودی جام  جهانی فوتبال در برزیل شروع خواهد شد. آلان جو فوتبال همه را گرفته است. فرصت خوبی هست که اصطلاحات مرتبط با فوتبال را به آلمانی یاد بگیریم!
ابتدا یک ویدئو و در ارتباط با آن اصطلاحات فوتبالی را یاد می‌گیریم.

اصطلاحات فوتبال در آلمانی

اصطلاحات
صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل