آلمان در جنگ سرد: قرارداد مخفی برای رهاسازی آلمانی تبارهای رومانی

5 1 رای
رأی دهی به مقاله
مستندی تاریخی درباره اینکه چگونه جمهوری فدرال آلمان بین سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۹ با انعقاد قراردادی مخفی آزادی صد‌ها هزار نفر از آلمانی تبارهای رومانی را با پرداخت میلیون ها مارک به دولتمردان رومانی تحت حاکمیت چائوشسکو «خرید» و به «دنیای آزاد» رهسپارشان کرد.
برای دیدن فیلم روی تصویر کلیک کنید!
فرهنگ
اطلاعات در این باره: +
صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل