لیست همه اختصار‌ها یا کوته‌نوشت‌های مهم عمومی در زبان آلمانی

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
علامت اختصاری، حروف اختصاری، کوته‌نگاشت، سرنام یا سرواژه در واقع کوتاه شدهٔ یک عبارت می‌باشد و معمولاً آن را از حروف اول یک کلمه یا عبارت می‌سازند. در این سایت لیست همه اختصار‌ها یا کوته‌نوشت‌های مهم عمومی در زبان آلمانی به ترتیب الفبا لیست شده است.
در این باره همچنین نگاه کنید به:

صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل