حروف اضافه مفعولی

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
تعداد خاصی از حروف اضافه برای حالت‌های مفعول مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌شود. 
آموزش

an   در
auf روی
hinter عقب، پشت سر
in    داخل، توی
neben   بعد، جنب
über  بالای
unter زیر
vor   قبل از، جلوی
zweischen   میان، بین
مفعول غیرمستقیم برای نشان دادن مکان است. مفعول مستقیم با حرف اضافه زمانی می‌آید که یک جابجایی را نشان دهد. این حالت شامل یک فعل حرکتی برای مثال
gehen، fahren، fliegen (رفتن، رانندگی کردن، پرواز کردن) می‌باشد. به مثال‌هایی دقت کنید که در آن حرف اضافه در حالت مفعول غیر صریح است. 
Die kinder stehen am fenster. بچه‌ها کنار پنجره ایستاده‌اند
Er verbirgt sich hinter einem baum. او پشت یک درخت قایم شده است
Die katze schlaft unter dem Tisch. گربه زیر میز خوابیده است
Gudrun sitzt zwischen ihren Eltern. گادران بین والدینش نشسته است
این جملات بیانگر این است که مفعول کجا قرار دارد. با توجه به اینکه مفعول غیر صریح می‌باشند از این حروف اضافه استفاده می‌شود. 
به این مثال‌ها هم توجه کنید که مفعول مستقیم می‌باشند. همه مثال‌ها یک جابجایی را نشان می‌دهد مانند stellt، läuft، fliegen، legte (محل، راه رفتن، پرواز کردن، قرار دادن). 
Sie stellt eine Lampe hinter die Gardine. 
او یک لامپ جلوی پرده نصب کرد
Der Junge läuft in die Küche. پسر در آشپزخانه می‌دود
Die Vögel fliegen über den Fluss hinüber.
 پرنده‌ها روی رودخانه پرواز می‌کنند
Er legte Zeitungspapier unter den Tisch. او روزنامه را زیر میز مخفی کرد

در این جملات افعال احساسی هیچ حرکتی را نشان نمی‌دهند مانند warten، denke، verliebte، sprechen (منتظر ماندن، فکر کردن، عاشق شدن، صحبت کردن). در این حالت نیز مفعول مستقیم مورد نظر می‌باشد. 
Auf wen warten Sie?     منتظر چی کسی هستید؟
Ich denke oft an meine Familie.     من همیشه به فکر خانواده‌ام هستم
Martin verliebte sich in sie.      مارتین حس می‌کند عاشق او شده است
Alle sprechen über den Unfall.     همه راجع به تصادف صحبت می‌کنند

لیستی از حروف مورد استفاده در زیر آمده است که حرف A علامت مفعول مستقیم Akkusativ و D نشانه مفعول غیر مستقیم Dativ است. 
nbsp;achten auf— A مراقب بودن
sich beklagen über —-A شکایت کردن از
denken an—- A فکر کردن راجع به
sich erinnern an—- A به یاد آوردن
erkennen an—– D شناسایی کردن با
sich freuen auf —–A به دنبال گشتن
sich freuen über—— A خوشحال بودن درباره
glauben an —–A باور داشتن
hoffen auf ——A آرزو داشتن
sich irren in—– A ناراحت بودن راجع به
leiden an—– D تحمل کردن
reden über ——A صحبت راجع به
schreiben an—– A نوشتن به
schreiben über ——A نوشتن درباره
schützen vor—– D محافظت از
sprechen über—– A صحبت درباره
sterben an —–D مردن به خاطر
teilnehmen an ——D شرکت کردن در
sich verlassen auf —–A اعتماد کردن به
sich verlieben in—– A عاشق شدن
verzichten auf—– A انجام دادن بدون
warnen vor—– D هشدار درباره
warten auf—– A منتظر ماندن

در حالت سئوالی اگر حرکت و مکان جابجایی مد نظر باشد از wohin و اگر مکان مورد نظر باشد از wo استفاده می‌شود. 

منبع +

صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
آموزش

پست های مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
نظر شما برایم مهم است، لطفا نظر دهیدx