تلفظ صحیح حروف در زبان آلمانی

5 2 رای ها
رأی دهی به مقاله
آموزش
A
صدایی بین «آ» و «اَ» دارد. Ab
B
در اول کلمه صدای «ب» دارد. Bald
C
صدای «ث» «tseh» دارد.
قبل از حروف صدادار a, u, o و نیز بعد از حروف بی‌صدا، صدای «ک» می‌دهد. Comics
ترکیبات C با دیگر حروف:
ch 
بعد از حروف صدادار e, i, eu, ä, ö, ü, äu صدای
« ش» خفیف می‌دهد. euch
ch 
بعد از حروف صدادار a, o, u, au صدای «خ» می‌دهد. machen
ch
در اول کلمه و قبل از حروف e, i صدای «ش» خفیف می‌دهد. Chef
ch 
در واژه‌هایی که ریشه آلمانی ندارند صدای «ک» می‌دهد. Christ
chs 
همیشه مانند x و یا ks تلفظ می‌شود.
Sechs
ck
مثل kk تلفظ می‌شود.dick
« دِ» در اول کلمه «دِ» تلفظ می‌شود. و در آخر کلمات نزدیک «ت» تلفظ می‌شود. Dorf
dt
در آخر کلمات نزدیک «ت» تلفظ می‌شود. Stadt
F
« اِف» همچون «ف» تلفظ می‌شود.
Fein
G
« گ» صدای «گ» می‌دهد. Gut
در آخر کلمات نزدیک به «گ» و گاهی « ش» تلفظ می‌شود. fertig
H
« ها» صدای «ه» می‌دهد. Hund
بعد از حروف صدادار در صورتی که حروف صدادار دیگری بعد از آن نباشد تلفظ نمی‌شود و حروف صدادار کشیده تلفظ می‌شود.  Schuh
بعد از حرف «t» تلفظ نمی‌شود.
Theater
J
« یُت» صدای «ی» می‌دهد. Jahr 
K
« کا» صدای «ک» می‌دهد ‌. Kern
L
« آل» صدای «ل» می‌دهد. lang
M
« اِم» صدای «م» می‌دهد. Mutter
N
« اِن» صدای «ن» می‌دهد. Nacht
«اُ» صدای «اُ» می‌دهد. Ob
P
« پِ» صدای «پِ» می‌دهد ‌. Post
ph 
مثل «ف» تلفظ می‌شود. Photo
pf
دو حرف «پ» و «ف» تقریباً به‌صورت همزمان تلفظ می‌شود. Pferd
Q
« کو» همیشه پیش از u نوشته می‌شود و صدای «کو» می‌دهد. Quadrat
R
« آر، اِغ» صدای «ر» یا «غ» می‌دهد. reparieren
er
در آخر کلمات معمولاً «آ» خوانده می‌شود. Vater
S
« اِس» 
قبل از حروف صدادار صدای «ز» می‌دهد. Suppe
انتهای کلمه صدای «س» می‌دهد. Was
ss
همیشه صدای «س» می‌دهد. Wasser
sch
صدای «ش» می‌دهد. Schule
sp
صدای مثل «ش» و «پ» باهم تلفظ می‌شود. Sport
st
مثل «ش» و «ت» باهم تلفظ می‌شود. Staub
و گاهی مثل «س» و«ت» تلفظ می‌شود.  Fenster
tsch 
صدای «چ» می‌دهد. Deutsch
T
«تِ» مثل «تِ» تلفظ می‌شود. Tisch
tion 
این مجموعه «تسیون» تلفظ می‌شود. Portion
U
«او» مثل «او» تلفظ می‌شود. Buch
V
«فاو» مثل «ف» تلفظ می‌شود ‌. Vier
در لغاتی که ریشه فرانسوی دارند صدای «و» می‌دهد. Vase 
W
«وِ» مثل «وِ» تلفظ می‌شود. Wetter
X
«ایکس» مثل «ks» باهم تلفظ می‌شود. Taxi
« اُپسی لِن» جزو حروف صدادار و بی‌صدا می‌باشد.
در موقعی که با صدا باشد صدای نزدیک «او ü» می‌دهد. Physik 
در موقعی که حرف بی‌صدا باشد مثل «ی» تلفظ می‌شود. Jard
«تست» «tsett» مثل «ت س ت» تلفظ می‌شود. Zug
Ä
در کلمات تقریباً مانند «e اِ» تلفظ می‌شود. Länder
Ö
«اُ» برای تلفظ صحیح آن باید لب‌ها را مدور و نزدیک به هم کرد. Öl
Ü
«اُو» برای تلفظ صحیح آن با جمع‌کردن و مدور کردن کامل لب‌ها انجام می‌شود.
Fünf
ß 
مانند صدای «س» تلفظ می‌شود. Fuß
تلفظ حروف ترکیبی صدادار:
ai آی – Mais
au آو – Baum
äu اُی – Häuser 
ei اَی، آی – Heidelberg
eu اُی – Heute
ie حرف ای کشیده – liegen
در این باره به این پست هم نگاه کنید:

آلمانی قدم‌به‌قدم / درس مقدماتی: الفبا

و

 تلفظ

صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
آموزش

پست های مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
نظر شما برایم مهم است، لطفا نظر دهیدx