آموزش

سایتی برای آموزش تصویری زبان آلمانی همراه با تلفظ واژه مورد نظر

5 2 رای ها
رأی دهی به مقالهدر این سایت موضوع‌ها دسته‌بندی شده و بر اساس موضوع هنگام کلیک روی تصویر تلفظ واژه مورد نظر هم شنیده می‌شود. برای نوآموزان استفاده از این امکان توصیه می‌شود.

 
خروج از نسخه موبایل