مجموعه مباحث مربوط به تلفظ زبان آلمانی / مناسب برای همه سطوح Deutsch Aussprache

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
در این مجموعه آموزشی مباحث مربوط به تلفظ زبان آلمانی که برای همه سطوح آموزشی کارایی دارد معرفی می‌شود.
1: Aussprache von CH
2: Stimmlose und stimmhafte Laute

صفحه این وب سایت در فیسبوک: 

خروج از نسخه موبایل