آموزش

Deutsch lernen: Grammatik – Der, die oder das? – Femininum آموزش دستور زبان آلمانی: آرتیکل

5 1 رای
رأی دهی به مقاله

حرف تعریف / آرتیکل Artikel

صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل