„Deutsch macht Spaß” سری فیلم کلاس های موسسه گوته مصر

5 1 رای
رأی دهی به مقاله
این سری فیلم آموزشی برای مبتدیان، در واقع کلاس آلمانی در خانه است.
آیکون “play list”  شماره سوم پایین از سمت راست را کلیک کنید لیست 14 درس این سری آموزشی را می توانید بینید وبه دلخواه انتخاب کنید.
+
آموزش
صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل