اصطلاحات

Easy German مجموعه‌ای از گفتگوهای خیابانی به زبان ساده آلمانی

5 1 رای
رأی دهی به مقاله
مجموعه‌ای از گفتگوهای خیابانی به زبان ساده آلمانی 
 آشنایی با فرهنگ و زندگی روزمره در آلمان

خروج از نسخه موبایل