برچسب ها : آرتیکل

آموزش

حرف تعریف / آرتیکل Artikel

در آلمانی هر اسمی جنسی دارد. حرف تعریف یا Artikel نشانگر جنس آن است.  مذکر Maskulinum :  der  خنثی Neutrum   : das  مؤنث Femininum : die   در آلمانی باید از ابتدا هر اسمی را با آرتیکل آن یاد بگیرید و این امر اجتناب ناپذیر است چون هر تغییری در مورد اسم روی حرف […]ادامه مطلب

آموزش

حرف تعریف / آرتیکل Artikel

در زبان آلمانی هر اسمی جنسی دارد. حرف تعریف یا Artikel نشانگر جنس آن است.  مذکر Maskulinum :  der  خنثی Neutrum   : das  مؤنث Femininum : die در آلمانی باید از ابتدا هر اسمی را با آرتیکل آن یاد بگیرید و این امر اجتناب ناپذیر است چون هر تغییری در مورد اسم روی حرف […]ادامه مطلب