برچسب ها : اسم

دستور زبان

حرف تعریف / آرتیکل Artikel

در آلمانی هر اسمی جنسی دارد. حرف تعریف یا Artikel نشانگر جنس آن است.  مذکر Maskulinum :  der  خنثی Neutrum   : das  مؤنث Femininum : die   در آلمانی باید از ابتدا هر اسمی را با آرتیکل آن یاد بگیرید و این امر اجتناب ناپذیر است چون هر تغییری در مورد اسم روی حرف […]ادامه مطلب

دستور زبان

بدل اسم die Apposition

علاوه بر کلمات و جملاتی که برای توصیف اسم می‌آیند، عبارت‌هایی به همراه اسم در جمله می‌آیند که توضیح بیشتری در رابطه با یک اسم می‌دهند، مثلا: پروفسور مجید سمیعی، بهترین متخصص و جراح مغز اعصاب دنیا،. ‌‌..  عبارت «بهترین متخصص و جراح مغز و اعصاب دنیا» را بدل اسم می‌گویند.  یا: علی، دوست حسن، در مسابقات […]ادامه مطلب