نامه‌نگاری به زبان آلمانی: وکالت نامه Vollmacht

5 1 رای
رأی دهی به مقاله
گاهی اوقات پیش می‌آید به دلایلی پیگیری اموری را به اشخاص دیگر می‌سپاریم. بدین منظور بایستی یک وکالت‌نامه به‌طرف مذکور بدهیم که امور موردنظر را پیگیری کند. وکالت‌نامه‌های متفاوتی می‌شود تنظیم کرد جهت امور مختلف مثل ثبت نام در دانشگاه یا امور بیمه یا بانک و غیره. 
در اینجا نمونه یک وکالت نامه شخصی را که راحت و کوتاه می‌توان نوشت و تنظیم کرد به شرح ذیل است:

Vollmacht zur Vertretung        وکالت جهت جانشینی
Vollmachtgeber

Name und Anschrift        اینجا اسم و آدرس وکالت دهنده را می‌نویسید

Vollmachtnehmer

Name und Anschrift       اینجا اسم وآدرس وکالت گیرنده را می‌نویسید


Der Vollmachtgeber bevollmächtigt den Vollmachtnehmer zur Vertretung bei folgenden Angelegenheiten:
وکالت دهنده وکالت تام به وکالت گیرنده جهت پیگیری انجام امور زیر را می‌دهد 

Beispiel 1
Beispiel 2
اینجا کارهایی که شخص وکالت گیرنده باید انجام بدهد را لیست می‌کنید
Gültig ist diese Vollmacht …
این وکالت تا تاریخ فلان اعتبار دارد.


Ort, Datum           مکان و تاریخ وکالت و امضا

مثال:
شخص حسین اکبری می‌خواهد به علی کریمی وکالت جهت ثبت‌نام در دانشگاه کیل و فسخ قرارداد خانه را تا تاریخ ۱/۱/۲۰۱۲ بدهد. 

Vollmacht zur Vertretung

Vollmachtgeber
Hossein Akbari
Kart Strasse 14
12345,Kiel

Vollmachtnehmer
Ali Karimi
Pen Strasse 23
7890,Hamburg

Der Vollmachtgeber bevollmächtigt den Vollmachtnehmer zur Vertretung bei folgenden Angelegenheiten:
Immatrikulation an der Universität Kiel 
Kündigung des Mietvertrages 

Gültig ist diese Vollmacht bis zum 01.01.2012

den Kiel,12.08.2011
Hossein Akbari
امضا

منبع: +
این مطلب برگرفته از صفحه ارزشمند «ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات آلمانی» است.

آموزش

صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل