آلمانی بیآموزیم!

معرفی کردن vorstellen


vorstellen
s. vorstellen (gegenüber jem.) خودرا مُعَرِفى کَردَنs. vorstellen, denken اَنگاشتَن، نَقش بَندى کَردَن، تَصَوُر کَردَن، مُتَصَوَر بودَنwelches Programm stellst du dir vor? چه برنامه ای مُتَصَوَر هَستی؟  کُدام بَرنامه دَر نَظَر داری؟man kann s. nicht vorstellen تَصَوُر نِمى رَوَدsoll das Thema vorstellen بایَستى مُعَرِف ِ مَطلَب باشَدseinen Wunsch öffentlich vorstellen آرِزوى ِ خودرا به مَنَصهٔ ظُهور رِسانیدَنبرای مطالعه بیشتر به این درس از سایت دویچ اینفو مراجعه کنید!برای تمرین مطلب به اینجا مراجعه کنید! 

صفحه این وبلاگ در فیسبوک: 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + هجده =