آموزش تصویری: Bitte

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
آموزش

Bitte
Bitte خواهِش، تَمَنا، اِلتِماسBitte, Gebet مَسئلَت، دُعاBitte (um Segen) صَلَواتeine Bitte an jem. haben خواهِشى از کِسى داشتَنdringende Bitte äussern اِلحاح کَردَنBitte erfüllt bekommen حاجَت گِرِفتَنsie bringen ihre Bitten vor Gott آنها از خُدا مَسئلَت می کُنَند

برای نمونه جمله بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید!
صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل