چند اصطلاح لازم درباره امور جنسی به زبان آلمانی‌

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
آموزش

aufklären: توضیح دادن مسایل جنسی (für jugendliche) 
Pubertät: سن بلوغ
Jungfernhäutchen: پرده بکارت
eine frau entjungfern: jungfernhäutchen   برداشتن پرده بکارت   
Abtreibung: سقط جنین
Verhütungsmittel: وسایل جلوگیری از بارداری 
Empfängnisverhütung وَسیلهٔ ضِد ِ حامِلِگى، جِلوگیرى از آبِستَنى
wie pille spirale، verhütungsring und pflasterfortpflanzen: تولید مثل      
die vögel pflanzen sich fortkünstliche Befruchtung: لقاح مصنوعی
monatsblutung عادت ماهیانه
Menstruation: periode, menstruieren menopause: یائسگی 
wechseljahre, in die wechseljahre kommen bzw in den wechseljahren seinintimebereich. 
genitalien ارگان‌های جنسی
relevante wörter: intimspray/ intimhygiene/ intimpflegeder Samen: نطفه
sterilisation: نابارور کردن
inkompetent فرد ناتوان از نظر جنسی
kastrieren: اخته کردن
der Eunuch: (فرد اخته شده (خواجه
dem / des Eunuchenbeschneiden: ختنه کردن
relevante wörter: die vorhaut, der schwanzkäse,
Wahrscheinlichkeit der Empfängnis: احتمال باردار شدن بعد از سکس
Empfängnisverhütung: durch Präservativ und medikamente جلوگیری از بارداری
با سپاس از: +

Sexualität

Sexualität جِنسیَت، تَمایُلات ِ جِنسىSexualorgane
Sexualorgane (sing.)  اَجهِزهٔ تَناسُلى/  جَهازsexuellsexuell جِنسیsexueller Impuls سائِق ِ جِنسىmit jem. eine sexuelle Beziehung haben تن به معاقشه با کِسی دادَنsexuell stimuliert werden بود بود می شَوَد

صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل