کتاب مرجع کامل نامه نگاری به زبان آلمانی

5 2 رای ها
رأی دهی به مقاله
کتاب مرجع کامل نامه نگاری به زبان آلمانی
شامل انواع نامه اداری/ رسمی/ دوستانه و …

 

کتاب
 
برای مشاهده و دانلود کتاب اینجا کلیک کنید!
 
برای مشاهده نمونه یک نامه ساده اینجا کلیک کنید! 


در این رابطه همچنین به اینجا و اینجا هم نگاه کنید!
صفحه فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل