ادبیات کودک آلمان / داستان

5 1 رای
رأی دهی به مقاله
سایت‌های ادبیات کودک آلمان مناسب برای آشنایی مقدماتی با زبان و شیوه ای جذاب برای زبان آموزی است. در این پست برخی از سایت‌های جالب معرفی می‌شوند. اگر شما هم سایت جالبی را می‌شناسید از معرفی آن به دیگران دریغ نکنید!

در اغلب این سایت‌ها متن داستان با صوت همراه است که در یادگیری تلفظ درست کمک شایانی می‌کند.
1.
kinder-geschichte.de 
ادبیات
2.
ebbertz.de/geschichten
3.                                       kindergeschichten.wordpress.com
4.                                                       de.hellokids.com
                                                                         
5.                                               stopkidsmagazin.de
                                                                    
خروج از نسخه موبایل