آموزش

آموزش حروف اضافه Deutsch Präpositionen

3 2 رای ها
رأی دهی به مقاله
در این کلیپ حروف اضافه آلمانی برای زبان آموزان توضیح داده شده است:

Prepositions: in, an, auf, unter, über, vor, hinter, neben, zwischen


بحث گرامری مربوط به این کلیپ را در لینک زیر بخوانید!
خروج از نسخه موبایل