منفی کردن جمله با nicht و یا kein

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
آموزش
در صورت نبودن مفعول در جمله، فعل با کلمه nicht منفی می‌شود که معمولاً جای nicht یا بلافاصله بعد از فعل است یا بعد از قید و یا قبل از اسمی که با حرف‌اضافه همراه است، می‌باشد: 
Ich komme nicht. 
من نمی‌آیم. 
Ich komme heute nicht. 
من امروز نمی‌آیم. 
Das Buch liegt nicht auf dem Tisch. 
کتاب روی میز قرار ندارد. 
اگر در جمله‌ای اسم نامعین داشته باشیم (با حرف تعریف نامعین یا بدون حرف تعریف)، این اسم با kein منفی می‌شود. کلمه kein در واقع بجای حرف تعریف اسم می‌نشیند و صرف می‌شود. 
Ich kaufe einen Bleistift. 
من یک مداد می‌خرم. 
Ich kaufe keinen Bleistift. 
من مدادی (هیچ مدادی) نمی‌خرم. 
Trinkst du Bier؟ – Nein, ich trinke kein Bier. 
آبجو می‌خوری؟ – نه من آبجو نمی‌خورم. 
درصورتی‌که مفعول جمله یک اسم معین و مشخص باشد، آن را با کلمه nicht نفی می‌کنیم، که در این صورت کلمه nicht بعد از مفعول می‌آید: 
Ich kaufe das Buch. 
من کتاب را می‌خرم. 
Ich kaufe das Buch nicht. 
من کتاب را نمی‌خرم. 
اگر بخواهیم در جملات بالا که با nicht منفی شدند را عوض کنیم به این صورت بیان می‌شود: 
Heute kommt er nicht. 
Auf den Tisch liegt das Buch nicht. 
Das Buch kaufe ich nicht. 
Ich habe kein Handy. 
Ein Handy habe ich nicht. 
من تلفن همراه (موبایل) ندارم. 
وقتی بخواهیم جمله‌ای را که مفعول آن با kein منفی شده با مفعول شروع بکنیم یعنی تاکید ما روی مفعول باشد از Ein بجای kein در اسامی مفرد و قابل شمارش یا بدون Ein برای غیرقابل شمارش و در اسامی جمع بدون keine می‌آیند. 
Ich trinke keinen Wein. 
Wein trinke ich nicht. 
کلمه nicht همچنین در جمله‌هایی که صفت یا اسم گزاره دارند به دنبال فعل‌های sein، werden، heißen برای منفی کردن می‌آیند: 
Ich bin nicht nervös. 
Ich werde nicht nervös. 
Sabine wird nicht Lehrerin. 
Er heißt nicht Martin. 
آموزش

موارد خاص استفاده از nicht: 
گاهی برای تأکید بر منفی بودن یک جمله و به‌منظور ایجاد تضاد با استفاده از این تأکید مورداستفاده قرار می‌گیرد. 
Martin kauft nicht diesen Wagen;er kauft einen anderen. 
مارتین این ماشین و نمی‌خرد، او یکی دیگر (یه ماشین دیگر) را می‌خرد. 
Nicht Martin kauft diesen Wagen; seine Schwester kauft ihn. 
نمی خرد مارتین این ماشین را؛ خواهرش این (این ماشین را) می‌خرد. 
Nicht Schmidt, sondern Martin besucht uns morgen. 
اشمیت نه، بلکه مارتین فردا می‌آید پیش ما. (ما رو ملاقات کنه). 
قانون کلی: 
برای منفی کردن یک جمله در صورت داشتن اسم در حالت مفعول، اسم نامعین در جمله و اسم بدون حرف تعریف همیشه با kein منفی می‌شوند، در غیر این صورت با nicht فعل منفی می‌شود. 
آموزش
صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
آموزش

پست های مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
نظر شما برایم مهم است، لطفا نظر دهیدx