برچسب ها : آموزش تصویری

کتاب

نمایی از مدرسه در آلمان

“آژانس فدرال برای آموزش مدنی” در آلمان نشریات و وسایل کمک آموزشی گوناگونی را برای آگاهی عمومی به‌ویژه برای مهاجران جدید در آلمان منتشر می‌کند. کتابچه “نمایی از مدرسه در آلمان” برای آشنایی با فضا و محیط یک مدرسه معمولی در آلمان بسیار مفید است، ضمن اینکه به نوآموزان زبان آلمانی واژه‌های اساسی مرتبط با […]ادامه مطلب

دستور زبان

آموزش آلمانی قدم‌به‌قدم با شهلا صدری

آموزش آلمانی از الفبا تا مراحل عالی   همه درس‌ها را از اینجا دنبال کنید و یا در کانال یوتوب مشترک شوید. با این درس‌ها آلمانی را از الفبا تا مراحل عالی یاد خواهید گرفت.   این درس‌ها به مرور زمان اضافه خواهند شد و از همین جا و یا در خود کانال یوتوب “اینجا” به صورت اتوماتیک […]ادامه مطلب

آموزش

مکالمات آسان برای نوآموزان آلمانی

آلمانی قدم‌به‌قدم، شهلا صدری  دیالوگ برای مبتدیان بر مبنای کتاب Lernziel Deutsch  این مکالمات برای نوآموزان آلمانی همراه با توضیحاتی مختصر خیلی مفید هستند. لازم به یادآوری می‌باشد که به‌مرور زمان این مجموعه گسترش خواهد یافت.    (برای دانلود و یا مطالعه کتاب روی تصویر کلیک کنید!)   صفحه فیسبوک: ادامه مطلب

آموزش

معرفی کردن vorstellen

vorstellen s. vorstellen (gegenüber jem.) خودرا مُعَرِفى کَردَنs. vorstellen, denken اَنگاشتَن، نَقش بَندى کَردَن، تَصَوُر کَردَن، مُتَصَوَر بودَنwelches Programm stellst du dir vor? چه برنامه ای مُتَصَوَر هَستی؟  کُدام بَرنامه دَر نَظَر داری؟man kann s. nicht vorstellen تَصَوُر نِمى رَوَدsoll das Thema vorstellen بایَستى مُعَرِف ِ مَطلَب باشَدseinen Wunsch öffentlich vorstellen آرِزوى ِ خودرا به مَنَصهٔ ظُهور رِسانیدَنبرای مطالعه بیشتر به این […]ادامه مطلب

آموزش

آموزش تصویری: alt پیر، کُهنه، قَدیمى، مسن

alt alt پیر، کُهنه، قَدیمىsie wurde x Jahre alt سالهاى ِ عُمرِش … سال بودer ist 50 Jahre alt او ۵۰ سال دارد، او ۵۰ ساله اَست، ـ ۵۰ سال سِن دارَدein 20 Jahre alter Mensch یِک آدَم ِ بیست سالهdas Buch ist sehr alt این کِتاب خِیلى قَدیمى اَستalt & jung خُرد و کَلان، پیر و جَوانgemeinsam alt werden به پای […]ادامه مطلب

آموزش

آموزش تصویری: müssen wir

ما باید … … Müssen wir Müssen wir zu zweit arbeiten?  ما باید دو تایی کار کنیم؟  Müssen wir alles schreiben?   ما باید همه را بنویسیم؟  Müssen wir sprechen?  ما باید حرف بزنیم؟  Müssen wir das auswendig lernen?  ما باید از حفظ یاد بگیریم؟ Müssen wir das einkleben?  ما باید بچسبانیم؟ Müssen wir die Hefte abgeben? ما […]ادامه مطلب

آموزش

آموزش آلمانی تصویری: ich habe

 من دارم     ich habe  من درست انجام دادم  ich habe es richtig  من برنده شدم  ich habe gewonnen  من فراموش کردم   ich habe vergessen  من گرسنه/تشنه هستم   ich habe Hunger/Durst  من تولدم هست  ich habe Geburstag من یک سگ دارم   ich habe einen Hund haben haben داشتَنAngst haben دَر مَعرَض ِ تَرس بودَن، […]ادامه مطلب

آموزش

آموزش تصویری: Bitte

Bitte Bitte خواهِش، تَمَنا، اِلتِماسBitte, Gebet مَسئلَت، دُعاBitte (um Segen) صَلَواتeine Bitte an jem. haben خواهِشى از کِسى داشتَنdringende Bitte äussern اِلحاح کَردَنBitte erfüllt bekommen حاجَت گِرِفتَنsie bringen ihre Bitten vor Gott آنها از خُدا مَسئلَت می کُنَند برای نمونه جمله بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید! صفحه این وب سایت در فیسبوک: ادامه مطلب

آموزش

آموزش تصویری: fernsehen

fernsehen تلویزیون نگاه کردن Ich gucke Fernsehen Fernseher تِلِویزیونFernsehpfarrer کِشیش ِ تِلِویزیونىFernsehsatellit ماهوارهٔ مَخصوص ِ تِلِویزیونFernsehspot تیزِر ِ تِلِویزیونی برای نمونه جمله بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید! صفحه این وب سایت در فیسبوک: ادامه مطلب