برچسب ها : فیلم

فرهنگ

آشنایی با فرهنگ آلمانی: سیرک Der Zirkus

در ابن قسمت دوربین سیرک و هر آنچه را که به آن در آلمان مربوط می‌شود را نشان می‌دهد. با مشاهده این سری فیلم‌های آموزشی ضمن یادگیری واژگان جدید با محیط و فرهنگ آلمان هم بیننده آشنا می‌شود. در این قسمت این واژگان را یاد خواهیم گرفت: Der Zirkus: das Zirkuszelt, der Zirkuswagen, der Wohnwagen, […]ادامه مطلب

آموزش

آشنایی با فرهنگ آلمانی: خانه Das Haus

شیوه‌ای جالب برای آموزش زبان آلمانی و آشنایی با محیط‌های مختلف به مدد دوربین! در این قسمت دوربین خانه و هر آنچه را که به یک خانه در آلمان مربوط می‌شود را نشان می‌دهد. با مشاهده این سری فیلم‌های آموزشی ضمن یادگیری واژگان جدید با محیط و فرهنگ آلمان هم بیننده آشنا می‌شود. در این […]ادامه مطلب

آموزش

آشنایی با فرهنگ آلمانی: صبحانه Das Frühstück

شیوه‌ای جالب برای آموزش زبان آلمانی و آشنایی با محیط‌های مختلف به مدد دوربین! در ابن قسمت دوربین میز صبحانه و هر آنچه را که به صبحانه آلمانی مربوط می‌شود را نشان می‌دهد. با مشاهده این سری فیلم‌های آموزشی ضمن یادگیری واژگان جدید با محیط و فرهنگ آلمان هم بیننده آشنا می‌شود. در این قسمت […]ادامه مطلب

آموزش

آشنایی با فرهنگ آلمانی: ایستگاه قطار Der Bahnhof

شیوه‌ای جالب برای آموزش زبان آلمانی و آشنایی با محیط‌های مختلف به مدد دوربین! در این قسمت دوربین وارد ایستگاه قطار می‌شود و هر آنچه را که به سفر، قطار و … مربوط می‌شود نشان می‌دهد. با مشاهده این  سری فیلم‌های آموزشی ضمن یادگیری واژگان جدید با محیط و فرهنگ آلمان هم بیننده آشنا می‌شود. […]ادامه مطلب

آموزش

„Deutsch macht Spaß” سری فیلم کلاس های موسسه گوته مصر

این سری فیلم آموزشی برای مبتدیان، در واقع کلاس آلمانی در خانه است. آیکون “play list”  شماره سوم پایین از سمت راست را کلیک کنید لیست 14 درس این سری آموزشی را می توانید بینید وبه دلخواه انتخاب کنید. + صفحه این وب سایت در فیسبوک: ادامه مطلب