دستور زبان

درباره Wie Viel و Wie viele و توضیحی دربارهٔ die Uhr و die Stunde

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
 
Wie viele به معنای چند تا؟ و برای اسامی قابل شمارش به کار می‌رود:
چند تا دانشجو اهل ایران هستن؟   ? Wie viele Studenten kommen aus dem Iran
We viele Stühle brauchen Sie?               چند تا صندلی احتیاج دارید؟ 
 wie viel به معنای چقدر است و برای اسامی غیر قابل شمارش به کار می‌رود
Wie viel Geld hast du?                چقدر پول داری؟ 
Wie viel Zeit haben wir noch?        چقدر هنوز وقت داریم؟
 

 

 توضیح دربارهٔ die Uhr و die Stunde به معنای ساعت

 واژه ساعت دارای دو معنی متفاوت است 

۱- die Uhr‌‌ همان ساعتی که به دست می‌بندیم و یا به دیوار آویزان می‌کنیم و از روی آن وقت را می‌بینیم 
Ich habe eine Uhr.      من یک ساعت دارم
Mein Bruder hat mir eine Uhr gekauft.
  برادرم برایم یک ساعت خریده است
۲- die Stunde واحد سنجش و اندازه گیری زمان است. 
Ich arbeite jeden Tag 10 Stunden.
   من هر روز ۱۰ ساعت کار می‌کنم
Der Film dauert 2 Stunden.   فیلم دو ساعت طول می‌کشد  
 در ضمن برای سئوال کردن درباره زمان از Uhr استفاده می‌کنیم. 
Wie viel Uhr ist es?           – es ist 7.30 Uhr
نکته:
 ۳۰. ۷    را اینطور می‌خوانیم:
 .sieben Uhr dreißig یعنی واژه Uhr را بین ساعت و دقیقه می‌گذاریم مثل خواندن پول که کلمه Euro را بین دو عدد می‌گذاشتیم. 


شهلا صدری

 منبع+

صفحه فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل