برچسب ها : زبان روزمره

فرهنگ

راه من بسوی آلمان ۸: قرارداد تلفن همراه Mein Weg

نِوین – زن جوان تازه وارد به آلمان – با چالش‌های روزمره زندگی در آلمان روبرو شده و امورات خود را پیش می‌برد.  در این قسمت او در خیابان قرارداد تلفن همراه امضا می‌کند اما بعدا در دیداری دوست او می‌گوید که این قرارداد به نفع او نیست و بهتر است آن را لغو کند…  […]ادامه مطلب

گفتگو

راه من بسوی آلمان ۷: در راه و خیابان Mein

نِوین – زن جوان تازه وارد به آلمان – با چالش‌های روزمره زندگی در آلمان روبرو شده و امورات خود را پیش می‌برد.  در این قسمت او هنگام جستوجوی آدرسی با مشکلی روبرو می‌شود و پلیس او را جریمه می‌کند …  این مجموعه توسط انستیتو گوته تهیه شده است و برای نوآموزان زبان آلمانی بسیار […]ادامه مطلب

گفتگو

راه من بسوی آلمان ۶: در جستجوی خانه Mein Weg

نِوین – زن جوان تازه وارد به آلمان – با چالش‌های روزمره زندگی در آلمان روبرو شده و امورات خود را پیش می‌برد.  در این قسمت او به دنبال منزل مناسب برای خانواده خود است…  این مجموعه توسط انستیتو گوته تهیه شده است و برای نوآموزان زبان آلمانی بسیار مناسب و پر از نکته‌های آموزشی […]ادامه مطلب

زندگی در آلمان

راه من بسوی آلمان ۵: در مطب Mein Weg nach

نِوین – زن جوان تازه وارد به آلمان – با چالش‌های روزمره زندگی در آلمان روبرو شده و امورات خود را پیش می‌برد.  در این قسمت او دچار کسالتی می‌شود و بایستی به پزشک مراجعه کند…  این مجموعه توسط انستیتو گوته تهیه شده است و برای نوآموزان زبان آلمانی بسیار مناسب و پر از نکته‌های […]ادامه مطلب

دیالوگ

راه من بسوی آلمان ۴: دوستان جدید Mein Weg nach

نِوین – زن جوان تازه وارد به آلمان – با چالش‌های روزمره زندگی در آلمان روبرو شده و امورات خود را پیش می‌برد.  در این قسمت او دوستان جدیدی را پیدا می‌کند…  این مجموعه توسط انستیتو گوته تهیه شده است و برای نوآموزان زبان آلمانی بسیار مناسب و پر از نکته‌های آموزشی می‌باشد. برای آشنایی […]ادامه مطلب

فرهنگ

راه من بسوی آلمان ۳: در محل کار Mein Weg

نِوین -زن جوان تازه وارد به آلمان- با چالش‌های روزمره زندگی در آلمان روبرو شده و امورات خود را پیش می‌برد.  در این قسمت او پس از شروع کردن کار با چالش‌هایی روبرو می‌شود…  این مجموعه توسط انستیتو گوته تهیه شده است و برای نوآموزان زبان آلمانی بسیار مناسب و پر از نکته‌های آموزشی می‌باشد. […]ادامه مطلب

گفتگو

راه من بسوی آلمان ۲: در جستجوی کار Mein Weg

نِوین -زن جوان تازه وارد به آلمان- با چالش‌های روزمره زندگی در آلمان روبرو شده و امورات خود را پیش می‌برد.  در این قسمت او در جستجوی کار به اداره کار مراجعه می‌کند…  این مجموعه توسط انستیتو گوته تهیه شده است و برای نوآموزان زبان آلمانی بسیار مناسب و پر از نکته‌های آموزشی می‌باشد. برای […]ادامه مطلب

گفتگو

راه من بسوی آلمان ۱ : در اتوبوس Mein Weg

زنی جوان به نام نِوین به تازگی وارد آلمان شده است. او باید با بسیاری از چالش‌های روزمره زندگی در آلمان به تنهایی روبرو شده و مسائل پیش روی خود را حل کند …  این مجموعه توسط انستیتو گوته تهیه شده است و برای نوآموزان زبان آلمانی بسیار مناسب و پر از نکته‌های آموزشی می‌باشد. […]ادامه مطلب

آموزش

مکالمات روزمره آلمانی: مفاهیم بنیادی در گفت‌و‌گوهای روزمره ۱

مفاهیم بنیادی در گفت‌و‌گوهای روزمره برای نوآموزان  مکالمات روزمره آلمانی: مفاهیم بنیادی در گفت‌و‌گوهای روزمره ۲ مکالمات روزمره آلمانی: مفاهیم بنیادی در گفت‌و‌گوهای روزمره ۳  مکالمات روزمره آلمانی   صفحه این وب سایت در فیسبوک: ادامه مطلب